top of page
shutterstock_179686007.jpg

Vad är Prostrolane Inner B?

Prostrolane Inner B är en säker och efektiv fettupplösande injektionsmetod. Prostrolane Inner B utför riktade fettreduktion genom aktivering av olika mekanismer, vilket starkt ökar lipolysen i ackumulerade lipidlager underhud genom fosforylering. Prostrolanpeptidkomplex reducerar smärtfritt storleken på fettceller.

 

Med Prostrolane Inner-B kan du enkelt och smidigt låta till exempel dubbelhakan sjunka tillbaka samtidigt som huden krymper genom att punktvis injicera området. Den är en icke-kirurgisk, säker och vällbeprovad metod. Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

Prostrolane Inner B injicerbar gel är indicerad för djupdermisimplantation för lipolys av måttlig till svår dubbelhaka, buk, skinkor, baksida på lår mm.

Säker och effektiv fettreducering med få biverkningar.

Hur ofta ska man utföra behandlingen med prostrolane inner B?

Denna behandling stimulerar fettreducering samtidigt som huden stramas upp. Behandlingen behöver upprepas ca 4-6 ggr varannan vecka eller tills önskat resultat uppnås. Efter behandlingen får man massage och RF behandling på behandlat område. Antal behandlingstillfällen varierar mellan 2- 6st med varannan veckas intervall. Restultatet är individuellt och beror på levnadssätt, ålder samt hur mycket fett som behandlas per område!

bottom of page